Ons aanbod

Diensten

Wat wij bieden

Koppes Bouwkunde verzorgt ontwerp, visualisatie, bouwkundige (BIM) engineering en advies.
Koppes Bouwkunde werkt met een professioneel team van circa 15 modelleurs/tekenaars de meest uiteenlopende en complexe projecten uit.

Ontwerp

Bouwkundige (BIM) engineering

Advies

Meedenken

Vlot acteren en presteren

Dit is wat wij onze opdrachtgevers kunnen bieden. Puur resultaat! De beste manier om ons te leren kennen is een afspraak maken!

Door creativiteit, bouwkundige kennis en ervaring door een diversiteit aan projecten, kennis van bouwregelgeving, consistente kwaliteit, consequent modelleren, het nakomen van tijdsafspraken, kundige projectbegeleiding en projectmanagement is Koppes Bouwkunde een sterke, betrouwbare en onafhankelijke partner. Wij komen onze afspraken na!

Ontwerp

Koppes Bouwkunde verzorgt steeds vaker ontwerp en ontwikkeling van inrichting- en kantoorconcepten. Enkele voorbeelden zijn: Bankshop 3.0 ABN AMRO en het nieuwe concept ABN AMRO GREENE. Ook ontwerpen van facelifts van bestaande gebouwen - heel actueel bijvoorbeeld door verduurzaming of gewenste modernisering van de buitenschil - behoort tot de mogelijkheden.
Door levensechte visualisatie van ontwerpen middels Revit en Enscape ® wordt voor iedere opdrachtgever (en welstandscommissie) vooraf helder wat het eindresultaat wordt. En dat is prettig!

Bouwkundige (BIM) engineering

Sinds 2010 modelleert Koppes Bouwkunde in 3D met Autodesk Revit. Eerder werd het tekenwerk met AutoCAD gedaan, en als de opdrachtgever dat wenst kunnen wij dit nog steeds verzorgen. Maar in de basis wordt gewerkt in 3D met Revit en gemodelleerd volgens de BIM Basis ILS. Met het "BIM" (Bouwwerk Informatie Model) bouwen we virtueel en kunnen we samenwerken met de co-makers/bouwpartners om een optimaal kwaliteitsproduct af te leveren.

Wij verzorgen het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, toetsing bouwbesluit, aanvraag en indiening omgevingsvergunning, technisch ontwerp, uitvoeringsgereed ontwerp, verkooptekeningen, koperscontracttekeningen, splitsingstekeningen, bezonningsstudies, coordinatiemodellen voor aannemers, clashstests voor controlemodellen van co-makers, visualisaties, 360 graden views, enz. Koppes Bouwkunde verzorgt bouwkundig maakbare (principe)details. Maakbaarheid hangt meestal samen met betaalbaarheid, maar ook met zorgdragen dat de uitgangspunten voor de uitvoering goed zijn. Dat de aannemer niet tijdens de uitvoering het detail nog eens dunnetjes over moet doen, maar dat het gewoon klopt, en afgestemd is met andere disciplines! Dat is prettig voor de aannemer, en prettig voor de opdrachtgever.

Advies

Onder advies verstaan wij niet alleen bouwkundige advisering in algemene zin, maar ook projectmanagement, toezicht en bouwbegeleiding van projecten. Van het houden en notuleren van bouwvergaderingen, directievoering, bewaken budget en planning, behandeling meer- en minderwerken, adviseren ten aanzien van prijsvorming, opstellen nota van inlichtingen, gunningsadvies, opstellen faseringsplannen, het doen van een (voor-) oplevering, tot en met met verzorgen van het procesverbaal van oplevering en de nazorg. Bouwen is een prachtig vak! Vinden wij.

Meedenken

Door onze actieve betrokkenheid in het project-/bouwteam, kan in een vroegtijdig stadium worden meegedacht en geadviseerd over bouwtechnische aspecten, de kwaliteit en de financiële haalbaarheid van het project. Voorts kunnen bouwkundige problemen tijdig worden gesignaleerd en onderkend, waardoor projectplanning en kostenbewaking goed in de hand worden gehouden.
Door de overheadkosten laag te houden zijn onze tarieven scherp, zodat wij het ontwerp, het bouwkundig modelleerwerk, tekenwerk en advies financieel aantrekkelijk kunnen uitvoeren. Naast werk op regiebasis, werken wij ook op basis van offerte. Duidelijke omschrijving van welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke niet of optioneel, biedt op voorhand helderheid en voorkomt discussies achteraf.

Vlot acteren en presteren

Door de servicegerichte insteek en door de omvang van ons bureau kunnen wij doorgaans snel nieuwe projecten inpassen in de bureauplanning en dus vlot acteren en presteren.
Bent u geïnteresseerd in een project gerealiseerd door Koppes Bouwkunde?