Nh1816 Oudkarspel

Nieuwbouw ca 8.000 m² kantoor voor schadeverzekeraar De Noordhollandsche van 1816 Verzekeringen (Nh1816)

Over het project

Projectomschrijving

Schadeverzekeraar Nh1816 Verzekeringen is momenteel gevestigd aan de Dorpsstraat 820 in Oudkarspel. Nh1816 is voornemens achter het huidige perceel aan de Dorpsstraat 818 nieuwbouw te realiseren. Het benodigde perceel is inmiddels in eigendom en de bestaande opstallen zijn gesloopt. Het perceel betreft ca 29.000 m².

Nh1816 Verzekeringen biedt werk aan meer dan 150 werknemers en bereikte recent een omzetpremie van 300 miljoen euro. Om verdere groei mogelijk te maken is besloten een energieneutraal en duurzaam kantoorgebouw te bouwen. Het ambitieniveau voor de nieuwbouw is bovengemiddeld. Studio Piet Boon is gevraagd het ontwerp voor de nieuwbouw te verzorgen. Koppes Bouwkunde heeft opdracht voor de technische uitwerking van het plan in overleg met Studio Piet Boon.

Rol Koppes Bouwkunde

- Advisering inzake locatie/terrein/ontwerp
- Definitief Ontwerp
- Aanvraag omgevingsvergunning
- Technisch Ontwerp
- Uitvoeringsgereed Ontwerp

  • Opdracht: Nieuwbouw ca 8.000 m² kantoor voor schadeverzekeraar De Noordhollandsche van 1816 Verzekeringen (Nh1816)
  • Opdrachtgever: NV Noordhollandsche van Nh1816 Holding
  • Locatie: Dorpsstraat 818 Oudkarspel
  • Architect: Studio Piet Boon, Oostzaan, design Piet Boon
    lead designer Dick Koppert
  • Realisatie/uitvoering: 2020-2021
- Slide image -
- Slide image -
- Slide image -
- Slide image -